National Learning Camp 2024: Isang Hakbang Tungo sa Mas Matatag na Edukasyon sa Cataning Integrated School

Balanga City, Bataan — Sa ilalim ng masigasig na pamumuno ng Punungguro na si Gng. Lisa G. Austria at Assistant Principal Bb. Mayfour B. Yadno, matagumpay na isinagawa ang National Learning Camp 2024 sa Cataning Integrated School. Ang nasabing camp ay naganap mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 19, 2024, na dinaluhan ng mga piling guro continue reading : National Learning Camp 2024: Isang Hakbang Tungo sa Mas Matatag na Edukasyon sa Cataning Integrated School

Isinusulong ng Kagawaran ng Edukasyon ang Kaligtasan at Kalusugan ng Mag-aaral sa Kabila ng Hamon ng Pagbabago sa School Calendar

Ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay patuloy na nagtataguyod ng kaligtasan at mahusay na kalusugan para sa lahat ng mag-aaral, ayon sa kanilang misyon na nagsasabing, “ang mga estudyante ay natututo sa isang environment na child-friendly, gender-sensitive, ligtas, at nakaka-engganyo.” Subalit, tila may mga taong hindi nagbibigay ng sapat na pansin sa aktwal na kalagayan continue reading : Isinusulong ng Kagawaran ng Edukasyon ang Kaligtasan at Kalusugan ng Mag-aaral sa Kabila ng Hamon ng Pagbabago sa School Calendar

Pagpapatibay ng Kakayahan sa Pagbasa – Mahalaga para sa Pagkatuto!

Ang pagpapatunay ng kakayahan sa pagbasa ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas mahusay na pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng masusing pagsusuri at pagpapatibay ng kanilang mga kasanayan sa pagbasa, mas matutulungan silang maabot ang mas mataas na antas ng pag-unawa at akademikong tagumpay. Ang prosesong ito ay hindi lamang naglalayong masukat ang continue reading : Pagpapatibay ng Kakayahan sa Pagbasa – Mahalaga para sa Pagkatuto!

Cataning Integrated School Family Sportsfest 2023: Isinagawa ng Matagumpay!

Noong ika-10 ng Pebrero, 2023, ang Cataning Integrated School Family ay nagsagawa ng Sportsfest bilang culminating activity pagkatapos ng apat na araw ng In-Service Training (INSET) ng mga guro. Ang training ay isinagawa habang health break ng mga mag-aaral at ang Sportsfest ay nagsilbing paraan upang makapagpahinga at marelaks ang isip, at katawan ng mga continue reading : Cataning Integrated School Family Sportsfest 2023: Isinagawa ng Matagumpay!

Enhancement of Teacher Transfer Procedures by the Department of Education: Initiative Led by OIC Undersecretary Cabral and Undersecretary Escobedo

The Department of Education (DepEd) is actively working to ensure clear and efficient processes for teacher transfers. A crucial step in this direction involves reiterating guidelines outlined in DepEd Order (DO) 22, Series of 2013. The memorandum, signed by OIC Undersecretary Wilfredo Cabral and Undersecretary Atty. Revsee Escobedo, reaffirms the commitment to existing policies. The continue reading : Enhancement of Teacher Transfer Procedures by the Department of Education: Initiative Led by OIC Undersecretary Cabral and Undersecretary Escobedo

PRC Extends CPD Undertaking Acceptance Until December 31, 2024

The Professional Regulation Commission (PRC) has prolonged the acceptance of the Continuing Professional Development (CPD) Undertaking until December 31, 2024, to make the renewal process more convenient for professionals. This decision, outlined in Resolution No. 1773, s. 2024, underscores the PRC’s dedication to adjusting its policies to suit the changing needs and challenges faced by continue reading : PRC Extends CPD Undertaking Acceptance Until December 31, 2024

DepEd Propels Educational Renewal with Amendment to School Calendar Guidelines

The Department of Education (DepEd) has introduced a significant change with DepEd Order No. 003, s. 2024, amending the guidelines for the school calendar and activities outlined in DepEd Order No. 022, s. 2023, for the academic year 2023-2024. This change is rooted in the strong commitment articulated in the MATATAG Agenda, where DepEd promises continue reading : DepEd Propels Educational Renewal with Amendment to School Calendar Guidelines

Revised RPMS-PPST Timeline for SY 2023-2024: Aligning Teacher Performance Management with Educational Changes

In response to the evolving educational landscape and recent amendments to the school calendar, the Department of Education (DepEd) has issued a significant adjustment to the timeline for the Results-based Performance Management System-Philippine Professional Standards for Teachers (RPMS-PPST) for the School Year 2023-2024. This move is in accordance with DepEd Order 003, s. 2024, which continue reading : Revised RPMS-PPST Timeline for SY 2023-2024: Aligning Teacher Performance Management with Educational Changes

Uncovering the Crucial Role of Physical Education in Learning

In the vast landscape of education, traditionally centered on intellectual growth, physical education emerges as an essential yet often underestimated element. While the standard educational narrative revolves around enhancing young minds through academic rigor, the significance of physical education in shaping well-rounded individuals cannot be overstated. Throughout history, education has leaned heavily towards intellectual development, continue reading : Uncovering the Crucial Role of Physical Education in Learning

Fostering Artistic Excellence: A Thorough Guide to Pursuing a Career as an Art Teacher

In the world of artistic expression, art teachers play a crucial role in guiding students through various creative mediums like painting, drawing, photography, ceramics, and sculpture. This profession offers opportunities in schools, art studios, with private clients, or in vibrant workshop settings. Art education goes beyond just teaching skills; it involves a deep commitment to continue reading : Fostering Artistic Excellence: A Thorough Guide to Pursuing a Career as an Art Teacher