UNANG ISANDAANG ARAW NG PAGLILINGKOD

Sa itinadhana ng DILG inaatasan ang lahat ng Pamahalaang Lokal na mag ulat na nauukol sa ika 100 araw ng paglilingkod sa Bayan. Isang magandang araw po sa inyong lahat ikinagagalak ko pong ipahayag sa inyo, kung ano ang mga naging kaganapan sa ating bayan sa loob ng 100 araw, sa ipinagkatiwala ninyong pamumuno ko sa ating mahal na bayan ng Orion.

 Hayaan po ninyong bigyan ko kayo ng larawan ng  kalalagayan ng ating bayan sa ngayon, na naayon sa datus ng Local Government Performance Management System (LGPMS ). Sa unang pulong na ginanap ang pagtalakay sa resulta ng LGPMS lumalabas na ang ating bayan ay bumalik sa katatayuan natin noong taong 2005 isang bagay na malaki ang aking panghihinayang, dahil sa 3 terminong ipinagkatiwala ninyo ang pamumuno sa ating bayan nagawa nating itaas ang antas ng ating bayan na mula sa 4th class municipality ay nagawa nating 2nd class sa pamamagitan ng mga programang ating pinalaganap at binigyan ng katuparan..


 
watch the video