Maraming materyal na bagay ang patuloy nating pinahahalagaan. Sa patuloy na pag-usad ng panahon, lubos na nahikayat ang tao sa makamundong yaman.

            Tunay na nakakaakit ang mga ito, tulad ng makabagong kagamitan gaya ng gadgets at iba pa na kung saan halos lahat ng kabataan na sa wari’y di kumpleto ang buhay kung hindi makakahawak ng de pindot na bagay na ito. Para sa kanila ito ay isang yaman kung ituring.

            Ang mga taong nasa kasalukuyan idad, ang mundo ay umiikot sa kung paano aangat sa trabaho o manguna sa larangang kinabibilangan.

            Samantala ang mga taong inabot na ang gitna ng katandaan, patuloy sila sa paghahangad at pagnanais na may mapatunayan sa kanlang mga sarili. Ang iba’y natutuon ang atensyon sa pagpaparami ng salapi na sa akala nila ito ang batayan ng tagumpay, ang iba’y pagkahumaling sa kapangyarihan.

            May iba namang itinuturing na yaman ang kalusugan ngunit kadalasan sa sobrang pagpapahalaga nito biglang babawiin sa iyo.

            Kadalasan ang sobrang pagpapahalaga sa pagkain ay ginagawa natin pero ang lumalabis ay itinatapon lamang natin at hindi natin naiisip na maraming patuloy na nagugutom.

            Sa tuwina, sarili lamang natin ang ating iniintindi. Naisip mo ba na habang kumakain ka, may ilang nag-aabang ng tirang itinatapon mo upang muling iluto at kainin ito. Naisip mo ba ang mga materyal na bagay na kapag ayaw mo na ay itinatapon mo? Na marami pala ang hindi pa nakakakita nito?

            Ano nga ba ang tunay na maglalayo sa atin sa Diyos? Ito ba’y maaring maging susi ng totoo nating kaligayahan?

            Hindi ba dapat na sa araw-araw ito ang ating tuunan ng pansin? Na kung paanong ang bawat nilalang ay ituring nating isang biyaya ng Diyos. Na sila ay naging bahagi ng ating buhay upang maging gabay o gabayan natin. Mga taong nagiging dahilan kung bakit may dahilan pa upang gumising tayo at magpatuloy sa buhay. Sana sa bawat pagkilos ano ba ang dahilan nito na baka sila ang yamang di natin nasisilayan.

            Totoo sa buhay natin mahirap matukoy ang tunay na yaman, ngunit tayo ang tanging makakapagpasya kung ano ang tunay sa hindi.

            Sabi nga ”ang mahirap ay walang salapi, ngunit mas mahirap ang wala ka kung di ang salapi.”

 

Search

Go to top