Para Sa, Bata Para Sa Bayan, Para Sa Kinabukasan

Pamilyar marahil ang katagang ito, dahil ito ang layunin ng Departamento ng Edukasyon.  Ang maibigay ang tamang edukasyon para sa mga bata para maging pag-asa ng bayan at para sa kanilang mabuting kinabukasan.  Masasabi kong isa akong parte ng layuning ito ng aming departamento.  Nais naming makapagsilbi sa bayan upang ang mga bata’y magkaroon ng magandang kinabukasan sa hinaharap.

Marami mang suliranin ang aming kinakaharap at dagdagan pa ng maraming kailangang tapusin sa araw-araw naming pagpasok, masasabi din naman naming malaking tulong ang DepEd sa aming pamumuhay.

Bilang empleyado, hindi madaling sabihin na ang paglilingkod sa bata, sa bayan at sa kinabukasan ay hindi madali pero sa tulong ng Diyos, ng pagkakaisa at pagtutulungan, maitataguyod nating sama-sama ang mabuti at makabuluhang layuning ito ng Departamento ng Edukasyon.


Print   Email