Teyk Ober klases

 

Nakatutulong

Serbisyo

Savings

Pagliban o absent.

Galit ang guro kung madalas ang pagliban ng estudyante sa klase. Paano kung si titser ang abasent nagagalit kaya ang mag-aaral ?

Iba’t ibang dahilan ang pagliban sa klase , may sakit, may emergency,may inaasikasong papeles.

Tunay na di maiiwasan ng guro ang pagliban, dahil tao pa rin tayo, normal na tao, napapagod, nagkakasakit at nangangailangan ng pahinga.

Nakatutulong.

Bilang isang guro ang pag take-over classes ay nakatutulong sa kapwa natin guro, na di sinasadyang lumiban dahil sa sariling kadahilanan.

Tulong sa kapwa guro na di mahuli sa aralin, mailigtas sa kapahamakan ang mga mag-aaral sa kanilang kakasatan o aksidente na maaaring mangyari. Nakikilala rin ng mga mag-aaral ang ibang guro ng departamento, at ang mas maganda pa rito ay nagkakaisa ang mga guro .

Serbisyo.

Bilang isang guro, kasama sa tungkulin natin ang additional task kung kinakailangan, ito nga ay ang take –over classes, napag-iisa nito ang damdamin at tumitibay an gang pagkakaisa ng isang departamento.

Sa pagliban, bagaman , sa isang grupo, ay talagang may palaliban, nawa maisip nawa ang hirap nito sa ating kapwa kasama, tunay na naipapakita ang pagkakaisa nawa’y di naman dapat samatalahin.

Ipon o savings.

Sa bawat pagliban sa paaralan, tulad ng estudyante ,kung may bawas grade , bawas sahod din ito sa guro. Ang bawat kaltas na sahod ay itinuturing na savings ng paaralan na may kapupuntahan na maganda sa pangunguna ng mahusay na pinuno ng paaralan.

Marahil ito ,ang dahilan kung kaya’t masipag din ang mga guro sa pagtake-over ng klase , dahil sa huli, may magandang bunga rin ito sa mga guro

 


Print   Email