Laging Handa

Sa pag-usbong ng samu't saring mga kagamitang pampagtuturo sa loob ng silid-aralan, maituturing ngayong "in-demand" o patok ang kagamitang may kinalaman sa teknolohiya.

Sa papalobong kaso at dumaraming bilang ng mga timaan ng sakit na COVID-19 sa Pilipinas. Isa ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) sa masasabing higit na naapektuhan ng nasabing pandemya. Sapagkat kinakailangan nilang umisip ng makabagong paraan upang magpatuloy ang eduksyon sa bansa.

 Ayon kay Sec. Leonor Magtolis – Briones sa kanyang panayam sa PTV noong May 28, 2020. Sinabi niya na ang nakikitang paraan ng DepEd ngayon ay ang " Work from Home" na kung saan hindi magkakaroon ng harapan o "face-to-face" na interaksiyon sa pagitan ng guro at mag-aaral sa darating na pasukan na magbubukas sa Agosto 24, 2020, ito ay upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

Ngunit sa paglutas ng isang problema ay mayroong uusbong na panibago. Ito ay ang katotohanang hindi lahat ng mga mag-aaral ay mayroong sapat na kakayahan upang makabili ng gadgets at magpagpakabit ng internet sa kani-kanilang mga tahanan na tutugon sa kanilang suliranin pagdating sa usaping pampagkatuto.

Kaya naman ang Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) katuwang ang mga guro at ng ilang ahensya ay nagpasya na bumuo ng ilang mga kagamitang pampagtuturo tulad ng modyul na tutugon sa kanilang kinakaharap na suliranin. Isa itong sanayang aklat na naglalaman ng iba't ibang mga aralin at pagsasanay na naka-angkla sa Most Essential Learning Competencies (MELC). Isa itong paraan kung saan hindi na kinakailangang pang mamimili ng gadgets o magpakabit ng internet ang mga magulang at mag-aarl upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Makipag-unayan lamang sila kani-kanilang mga guro at nasasakupang Barangay upang makuha ang mga modyul na kanikang sasagutan sa kani-kanilang mga tahanan.

Malaking hamon ito para sa mga guro sapagkat ito ay bago. Ngunit ganoon pa man, kinakailangang maging handa ang mga guro sa mga pagbabagong nagaganap sa kanilang kagawaran. Dahil nakasalalay sa kanilang mga kamay ang ikatututo ng kanilang mga mag-aaral.

Reference:

Magtolis-Briones, L. (2020, May 28). Mensahe ni DepEd Sec. Leonor MAgtolis-Briones sa mga Magulang. (PTV, Interviewer)


Print   Email