MDAS

Multiplication. Division. Addition. Subtraction. Maituturing ang mga ito na isa kinakailangan mong matutunan upang higit na maunawaan ang ilang mga aralin sa asignaturang matematika. Ito na marahil ang pianakamadaling paraan upang higit mong maunawaan ang mga susunod na aralin nasa pinakamahihirap na bagahi.

            Masasabing isa ang asignaturang matematika sa may pinakamahirap na aralin. Ito ang asignaturang pinakakaayawan ng nakararami partikular ng mga mag-aaral dahil bukod sa karamihan ng mga aralin ay kinabibilangan ng numero, mayroon itong mga termino na hindi mo naman magagamit sa pangaraw-araw na buhay.

Kaya naman marami sa mga mag-aaral sa asignatura ito ay nawawalan ng interes na nagiging resulta ng kanilang pagbaba ng kanikang marka. Ngunit taliwas ito sa mga pag-aaral ng mga eksperto sa matematika. Maraming matematiko ang nagsasabing ang matematika ay karugtong ng ating buhay.

Ayon kay Benjamine (1870), ang matimatika ay agham na humuhugot ng mga kinakailangang konklusyon. Sinaad naman ni Benjamin David Hilbert tungkol sa Matematika na "Hindi tayo nagsasalita nito para maging arbitraryo sa anumang kahulugan. Bagkus ito ay isang konseptwal nag-aangkin ng panloob na pangangailangan na maaring ganoon lamang at sa walang kahulugan ang iba dito."

Nangangahulugan lamang na ang asignaturang kinaayawan ng maraming mag-aaral ay mahalaga at kinakailangan sa pangaraw-araw na pamumuhay. Binibigyan nito ng direksyon ang bawat buhay ng isang tao. Nakasasalalay sa kamay ng isang mag-aaral at kinilang bukas.

Subukang palakasin ang mga kahinaan ng sa gayon ay maging matagumpay sa buhay. Katulad ng asignaturang matimatika kinakailangan mo munang maunawaan ang pinaka-simple multiplication, division, addition at subtraction (MDAS) para higit mong makayanan at malampasan ang pinakamahirap.

Reference:

Pierce, B. (1870). Linear Associative Algebra. Linear Associative Algebra, 1.

https://iep.utm.edu/peir-log/


Print   Email