Edukasyon sa Panahon ng Pandemya

Napakalaking usapin hanggang ngaun kung dapat ba o hindi dapat magpatuloy ang klase sa taong panuruan 2020-2021 lalo na sa bahagi ng mga magulang. Marami akong nababasa at naririnig na pahayag mula sa mga magulang, alin daw ba ang mahalaga, pag-aaral ba o ang buhay ng kanilang mga anak na nasa panganib umano sa pagbubukas ng klase.Anuman ang mga naging pagtatalo at usapin bago magsimula ang klase sa taong ito ay natuloy pa rin ang taong panuruang ito.

              New normal, new way of learning. Narito tayo ngaun sa bagong normal. Walang face-to-face ng klase.Lahat ay virtual o online class. Nagiging balakid man ang lumalakas at humihinang signal ng mga internet connection tuloy pa din ang laban para sa edukasyon ng mga bata. Maraming mag-aaral din ang may suliranin sa gadget nila,ngunit marami din namang tao ang may malasakit sa kapwa na nagbibigay ng donasyon para sa mga walang kakayahan. Ang mga magulang na siyang unang guro ng kanilang mga anak,ay talaga namang hindi matatawaran ang dedikasyon sa pag-unawa ng mga aralin upang maituro sa kanilang mga anak sa tulong ng mga guro. Hindi balakid ang pandemyang ito upang matuto ang mga bata ng mga aralin sa loob ng kanilang mga tahanan.

              Sa mga paaralan higit na kahusayan para sa kaligtasan ng bawat magulang at guro na nagkikita kita sa tuwing magbibigay ng modules at tatanggap ng mga output ng mag-aaral. Tunay ngang mababanaag ang pagtutulungan sa pagitan ng paaralan at komunidad sa panahong ito.  Sa awa at gabay ng Poong Maykapal,patuloy tayong manalangin para sa pagbuti ng sitwasyon.

              Para sa Bata,Para sa Bayan Magbayanihan Tayo.

             


Print   Email