Guro

Maraming mag-aaral ang naiinip na sa bahay. Maraming magulang na nakakasalamuha ko ang madalas na sinasabi “Ma’am sana po pumasok na lang uli sa school ang mga bata.”Sasagot naman ako “Naku Nanay,gusto din po namin yan pero hindi pa po safe” sabay ngiti.

New normal. Sa nakaraang mga buwan na nasa ilalim tayo ng Enhanced Community Quarantine,  bilang guro may takot ako hindi lamang sa virus na maaaring makuha sa pamamahagi ng modules kundi maging sa pamamaraan ng pagtuturo na gagamitin. Masasabing maraming guro ang hindi bihasa sa paggamit ng teknolohiya ngunit pinag-aralan upang matuto at makapagbigay ng edukasyon sa mga mag-aaral. Maraming seminar ang ibinigay ng Kagawaran ng Edukasyon at iba pang pribadong institusyon upang makatulong sa paghahanda ng mga guro. Patuloy ang pag-aaral,patuloy ang pagkatuto. Hindi puwedeng tumigil sa pag-aaral ang mga guro ,pag-aaral sa mga araling ituturo at sa paraan ng pagtuturo.

Hindi lamang internet at gadget ang problema para matuto. Maraming mag –aaral ang nahihirapan sa pag-unawa sa mga araling nasa module. Kaya ang bawat guro ay may iba’t ibang paraan upang matulungan sa pagkatuto ang mga mag-aaral. May mga group chat sa bawat klase,pagtawag sa mga magulang sa mga numerong ibinibigay upang makausap tungkol sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang home visitation marahil ay may nakagawa na o gagawin pa rin kung kinakailangan ng may pag-iingat upang masiguro lamang ang patuloy na edukasyon ng mga mag-aaral. Sabi nga ng DepEd , “Para sa Bata,Para sa Bayan.” Salamat sa patuloy na pakikipagtulungan ng ating mga magulang.

             


Print   Email