Safer Internet Day with a national Theme "Bagong Normal: Ligtas na Internet for All!"

Module Worth It Nga Ba?

Ang Department of Education ay umisip nang paraan kung paano maipapabot ang karunungan sa lahat ng mag-aarala ng di kinakaalangan ang face to face. Tayo ay nahaharap ngayon sa isang Pandaigdigang pandemya na di natin alam kalian matatapos o kalian masusugpo. Ikaw alam mo ba? Alam mob a ang maaring maging solusyon sa lahat ng ito?

Lahat tayo ay nagsasakripisyo lalo na ang mga mag-aaral kasama ang kanilang mga magulang. Maraming paraan ang inilatag ng Department of Education kung saan maaaring mamili ang mga bata ng estratehiya ng pagkatuto tulad ng Online, Radio, T.V. or Module.

Pero marami ang tanong na bumagabag sa lahat worth it ba ang module? Dahil ito ay pinondohan ng pamahalaan ng malaking halaga upang maibigay ang kagamitang ito sa pagkatuto ng isang mag aaral. Dito ay di mo kailangan ng cellphone upang matuto. Kailangan mo lang dito ay ang pagtitiyaga na matuto at pahalagahan ang paggamit nito. Wala kang guro na kaharap upang magturo sa iyo, subalit sila ay handang ibigay ang iyong pangangailangan sa pagkatuto. Ang module ay isang kagamitan sa ating pagkatuto na kailangan din nating mahalin at unawain. Dito ay makikita natin at matutunan natin ang mga dapat nating matutunan at malaman o maunawaan. Madaling manisi pero kung iisipin natin ang lahat nang ito ay pinagpaguran, pinagpuyatan, nalipasan ng gutom ang mga gurong kabilang sa gumawa nito. Worth it ang module kung ito ay gagamitin mo nang maayos. Ikaw worth it ba ang module na ginamit mo?