Pandemic Teachers

            Hindi sa eskwelahan natatapos ang trabaho ng isang guro at napatunayan ko iyan ngayon sa kalagitnaan ng pandemya. Hindi biro maging isang guro sa pandemya. Lahat ng firsts – kung tawagin nila ay ngayon ko nakikita.

            First online class – naku, ang daming bloopers ni Ma’am! Hindi pa gamay si google meet! Nakalimutan kung anong tab ang ipe-present, nakalimutan pindutin ang record butoon para sa klase, ngunit sumuko ba si Ma’am? Hindi, mas pinag-igting ng mga bloopers na ito ang kagustuhan ni Ma’am at ni Sir na matuto upang maging sapat para sa kanilang mga estudyante.

            First time magbigay ng modules sa mga estudyante – naku, kulang ang mga kopya! May mga batang nawalan ng libro at hindi nabigyan ng mga activity sheets! Napagod na si Ma’am sa kakaka-stapler ng mga LAS pero sumuko ba si Ma’am at Sir? Hindi rin, mas lalong ginusto nila Ma’am at Sir na mabigyan ng sapat na kopya ang lahat ng mga estudyanteng naka-enroll under modular modality. Iniisip nila Ma’am at Sir na lahat ng estudyante ay nararapat na mabigyan ng parehong edukasyon tulad ng nasa Online classes. At siniguro ni Ma’am at Sir na lahat ay may libro, may LAS at lahat ay nagagabayan.

            First time maghanap ng batang hindi nagpapasa ng module – Reyalidad ng buhay na hindi lahat ay priyoridad ang pagpapasa ng modules sa panahong ito. Bakit pa? Nasa bahay lang naman, pero nang malaman nila Ma’am at Sir na may ilang mga batang hindi nakakapagpasa ng modules at maaaring bumagsak sa quarter na ito, hindi sila nag-atubiling hanapin at sadyain ang barangay kung nasaan ang mga batang iyon, upang masiguro na lahat sila ay makakapagpasa at makakapasa. Sa isip nila Ma’am at Sir, walang batang maiiwan, lahat ay papasa, lahat ay aakyat ng mas mataas na baiting sa susunod na panahon.

            Iilan lamang ito sa mga bagay na dinadala nila Ma’am at Sir. Hindi nila ito alintana dahil para sa kanila, mas mahalagang makatulong at masigurong kahit nasa gitna ng pandemya, hindi maiiwan ang kahit na sinong estudyante. Lahat ay papasa, lahat ay kakayanin nila Ma’am at Sir.