KULTURANG POPULAR DULOG SA PAGTUTURO SA MGA MAG-AARAL

Isa sa mga tanda ng wika ay ang pagkamalikhain nito. Sa patuloy na pag-unlad ng wika, dahil sa mga pagbabagong dala ng media, umuunlad ang iba't ibang malikhaing paraan ng paggamit nito. Isang indikasyon na ang Pilipinas ay aktibong nakikilahok sa modernong mundo.

Ang kulturang popular ay tila isa sa mga paraan kung paano tinatanggap ng karamihan ng mga tao.

Sa larangan ng edukasyon, malaki ang naiambag ng kulturang popular sa pagkatuto ng mga mag-aaral dahil malaki ang kahalagahan nito sa ating buhay. Dapat magbago ang tradisyonal na paraan ng pagtuturo sa silid-aralan. Dapat tayong sumabay sa makabagong panahon.

Bilang resulta, maaari nating mapataas ang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral at mapanatili pa rin natin ang isang panlipunang relasyon bilang isang guro at mag-aaral.

Ngunit marami pa rin sa mga mag-aaral ang hindi sapat ang kamalayan at hindi makasabay sa nasabing panahon. Ang pinakaepektibong pamamaraan sa pagtingin nitong kulturang popular sa akademikong perspektibo ay ang pagsusuri sa kung paano ito binigyang-pakahulugan o pag-unawa ng mga tao at kung anong sinasabi nito sa isang panahon.

Hindi natin dapat tinatanggi ang ating kulturang popular, pero dapat nating yakapin sa isang katuturan.

Ayon kay Richard Ernacio (2013), May tatlong teorya sa Wikipedia na siyang tradisyon sa kulturang popular. Una ang konsepto ng masa, kung saan umusbong sa paglaganap ng industriya.   Ang masa ang siyang pinakamalaking bahagi ng lipunan.

Binubuo ito ng mga nagtatrabaho, walang trabaho at nakikita lamang sa lipunan. Ang pangalawang teorya ay kulturang pang-industriya, kung saan ito ay pinangungunahan ng mga makapangyarihang grupo na kumokontrol sa lipunan. At ang pangatlo ay nauugnay sa progresibong ebolusyon na humantong sa paglitaw ng mataas na uri ng kultura ng tao sa pamamagitan ng edukasyon.

Ayon naman kay Tolentino (2009), ang kulturang popular ay naglalarawan sa masa.  Ito ay nagiging paraan upang maging epektibo ang pagpapalaganap ng mga produkto.  Ito ay maaaring sa paraan ng telebisyon, babasahin at internet at naglalayong gamitin pang hanap-buhay, panglibangan o pang pasikat. Sinasabing ang kulturang popular ang kumukonekta sa pakikiuso.  Ito ay inihantulad sa kalakalan o negosasyon na namamagitan sa mga nakikiuso at nagpapauso o negosyante.

Upang makamtan ng bawat sektor ang kagustuhan, ang kuturang popular ay mayroon daw konseptong sado-masokismo kung saan sinasabi rito na mayroong mga tao handang masaktan o magsakrispisyo upang makiuso sa kulturang popular.