Mister-You

Wala ng hihigit pa sa paglilingkod nang may PUSO, KATAPATAN at PANININDIGAN

Ang mundo ay katulad ng isang abandonadong bahay na nababalot at punong-puno ng misteryo; misteryong pilit na nagtatago; misteryong napagdaanan na ng panahon: misteryong kaakibat at kasama na sa buhay ng mga tao; at misteryong pilit na kumakawala sa pagkagapos.

Sa panahon ngayon na ang bansa ay humaharap sa hamon ng mundo, nasusukat dito ang katatagan ng mga Pilipino - gobyerno, mamamayan at pamayanan. Nadadala parin natin hanggang sa ngayon ang misteryo ng nakaraan na patuloy na nagbibigay bangungot sa ating hanggang sa kasalukuyan. Ngunit ito nga ba ang panahon na tayo ay mag away-away o ito ang panahon para tayo ay magtulungan? Ito ang panahon para isipin natin ang kapakanan ng karamihan kaysa sa sariling kapakanan lamang.

May tatlong (3) bagay na dapat isa-alang-alang ang mga namumuno para sa kapakanan ng

sambayanan:

Una, sa paglilingkod, ito ay nagsisimula sa isang siklab - apoy na nagniningas sa ating mga puso. Sa pagdaan ng panahon, ang siklab na ito ay kalauna'y magiging silakbo - kagustuhan at bukal sa ating mga puso ang maglingkod sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Nararapat lamang na lagyan natin ng PUSO ang ating paglilingkod nang sa gano" ang bawat desisyon at hakbang na ginagawa ay para sa kapakanan ng lahat.

Pangalawa, ang paglilingkod nang TAPAT ay nararapat na para s lahat. Sa pagkakaroon nito, makasisiguro na ang bawat boto ng mamamayan na ipinagkatiwala sa nanunungkulan ay hindi lamang mapagsasawalang bahala at mabibigyang halaga. Makatutulong din ito upang mapanatili ang magandang imahe ng gobyerno na patuloy na maglilingkod sa bayan.

At huli, kailangang may PANININDIGAN sa bawat bagay na ating ginagawa at ibinibigay. Walang silbi ang paglilingkod kung ang namumuno ay walang paninindigan sa kanyang sinumpaang tungkulin. Nararapata lamang na malaman ng gobyerno ang tama sa mali at ang mabuti sa masama nang sa gayon ay magkaroon sila ng paglilingkod na tunay at totoo - walang tintatago at walang nililihim.

Ngunit hindi rin nating maiiwasan na maraming mga Pilipino ang magtatanggol sa Gobyerno na tama ang ginagawa nila para sa bansa. Oo, sabihin nating mayroon silang ginagawa ngunit hindi ito sapat at nararapat na maranasan at maramdaman ng mga mamamayanan na sila ay nagkukulang. Walang ibang makakapitan ang sambayanan kundi ang mga nasa katungkulan. Walang magiging mali kung ginagawa at gumagawa ng tama nararapat.

Nararapat lamang na pagsilbihan ng gobyerno ang bayan nang dapat nilang maranasan at maramdaman. Sa pamamagitan ng PUSO, KATAPATAN at PANININDIGAN, ay maaabot at makakamtan natin an kaginhawaan, kapayapaan, at kalayaan kalayaan sa matagal nating pagkagapos at pagkakakulong sa misteryong bumabalot sa ating sarili.