Pandemya, Taob Ka!

Bulag ang lahat sa giyerang ito;

Ramdam ang pagbagsak ng ekonomiyang itinaguyod;

Simpleng sakit ang nagsilbing korona ng daigdig;

Ang titigil sa takbo ng mamamayan – Ang Covid.

Tigil ang negosyo, tigil rin ang edukasyon;

Tanging sandata sa kalabang taksil kung sumugod;

Ang paghinto ng galaw at kilos ay hindi umepekto ng lubos;

Tumindi pa lalo ang siklab hanggang sa sumunod na taon.

Sa angking talino ng agham at medisina;

Sa tagumpay na eksperimento ng teknolohiya;

Kayang-kaya pala maitawid ang ekonomiya;

Bawat isa’y naging bayani mula sa pinsala.

Kayang-kaya ng bawat isa na nasa bawat tahanan;

Makakapag-aral at nadaragdagan ng kaalaman;

Nakakaisip ng kabuhayan;

Natataguyod ang disiplina at kalinisan.

Alcohol na nagsilbing pamuksa sa karamdaman;

Facemask at Faceshield na panangga sa kasakitan;

Bitaminang-C proteksyong istamina;

At Thermal Scanner para sa mga nagbabalak magkalat.

Pandemyang isinapit, ramdam ang paglisan;

Nang dumating ang pinakamabisang sandata ng lahat;

Bakunang laban sa mababagsik na kalaban;

Corona Virus, Delta at Omikron – Taob ka!!!