DSC 0141

Masaya at may ngiti sa mga labi ang mga nagsipag-aral ng Massage Therapy dito sa bayan ng Orion,  ang araw na ito ay makabuluhan. Dahil ang araw na ito ay kanilang pagtatapos.

          Kaugnay nito lahat ng nagsipagtapos sa nasabing pag-aaral kasanayan ay nagsitanggap ng mga Certificate of Training  at  Starter kits na magagamit nilang lahat na pasimula para malaki ang maitutulong nito ,upang maiangat ang kanilang pamumuhay.

          Kaalinsabay nito,sinabi ng ating butihing Mayor Antonio L. Raymundo;Jr. sa mga nagsipagtapos  na hindi natatapos ang pagtulong ng pamahalaang bayan ng Orion sa kanila, kung kaya ang lahat ng mga pangalan ng lahat ng nagaaral at nagsipagtapos ng Massage Therapy ay aming ilalathala sa ating liwasang Bayan at sa bawat barangay dito sa bayan ng Orion,upang ang sino mang nagnanais na kumuha ng kanilang serbisyo sa larangan ng pagmamasahe ay mabigyan ng pansin at madaling makontak, kong kanilang nanaisin.

          Ang bayan ng Orion ay lubusang nagmamalasakit sa pamumuno ng buting Mayor Antonio L. Raymundo;Jr. sa mga taong nais umunlad ang kanilang pamumuhay,bilang pagtugun dito seryoso po kaming magbigay ng mga kasanayan na katulad nito, upang makaagay po kayo sa hamon ng buhay.

          Maraming salamat po sa TESDA-Balanga  sa pamumuno ni Ms. Grace Corazon Castillo na siyang kaugnay at katulong ng bayan na ito,para maisakatuparan ang makabuluhang programa na Massage Therapy.

          At higit sa lahat sa Diyos na siyang nagbibigay ng lakas at biyaya sa lahat upang maging matgumpay ang mga programa pang darating dito sa bayan ng Orion.

          Tunay nga kong tayong lahat ay magtutulungan makakamit natin ang matagumpay na bukas.Tulong –tulong tayo sa pagsulong ng UDYONG…..

 

TO GOD BE THE GLORY..

Search

PNPnos2

Go to top