Hindi kailangan maging boring ang pag-aaral. Bilang mag-aaral, responsibilidad natin na makita ang kahalagahan nito at anu pa nga ba ang pinaka-epektibong pamamaraan upang maging masigla tayo sa araw-araw na pagpasok sa paaralan kungdi ang gawin itong masaya at kapana-panabik.

Narito ang ilang mga tips na maaari ninyong sundin upang maging epektibo ang inyong pag-aaral:

#1: Dapat maghanda bago pumasok sa klase.

  • Kumain lamang ng pagkaing masusustansya
  • Ugaliing mag-exercise
  • Ihanda na ang lahat ng gamit na kailangan sa paaralan

#2: Maging aktibo sa klase

  • “Take notes” o palaging magsulat ng notes
  • Palaging magtaas ng kamay at sumagot sa klase
  • Magtanong sa guro tungkol sa mga pinag-aaralan

#3: Ugaliing magreview pagkatapos ng klase

  • Basahin at pag-aaralan ang notes na isinulat
  • Bumuo ng group study upang malinawan sa mga topics na hindi naintindihan
  • Sanayin ang pagbabasa ng textbooks at palagi gumawa ng assignments

Laging tatandaan, magiging epektibo lamang ang pag-aaral kung tayo mismo ay maglalaan ng panahon at pagtitiyaga na makamit ito.  Ang pinakamabisang sandata ng isang mag-aaral ay ang kanyang kaalaman.

 

Search

Go to top