Isa sa mga suliranin na kinakaharap ng magulang lalo na sa anak na papasok pa lamang sa paaralan sa unang pagkakataon ay ang “SEPANX” o “separation anxiety.”  Ito ay ang pagiging balisa ng bata dahil sa pagkakahiwalay nito sa magulang sa oras ng klase. Hindi siya mapakali at laging aligaga na mauuwi sa pag-iinarte ng bata.

            Maaari nating sundin ang mga sumusunod na tips upang maibsan ang ganitong suliranin at para maging masaya ang pag-aaral hindi lamang sa magulang kundi sa mag-aaral na rin.

  1. Ipakita sa bata ang mga kagamitan niya na dadalhin sa paaralan upang ma-enganyo siyang pumasok. Ipasyal din siya sa classroom niya bago magpasukan upang maging pamilyar na siya dito at hindi manibago.
  2. Kaibiganin hindi lamang ang mga magiging kaklase ng iyong anak kungdi pati na rin ang mga magulang nila na makakatuwang mo din sa paglaki ng iyong anak.
  3. Palaging kausapin din ang titser para malaman ang mga gagawin ng anak mo sa araw-araw sa paaralan. Sa ganitong paraan, magagabayan mo rin siya pagdating sa bahay at para maging aktib siya sa mga aktibidad sa paaralan.
  4. Ipaliwanag mo sa kanya ang kahalagahan ng pag-aaral at gaano din ito kasaya dahil sa daming na maaaring gawin dito tulad nang pagsusulat, pagbabasa, pagsasayaw, pagkanta, paglalaro at marami pang iba.
  5. Ipabaon mo sa kanya ang mga masusustansyang pagkain kinahihiligan niya para maging magaan ang pakiramdam niya lalo na sa recess.
  6. Lagi sabihan siya na huwag mag-alala lalo na sa pag-uwi dahil palagi mo siya hihintayin sa waiting area sa paaralan o kaya susunduin mo siya kapag sila ay uwian na. Sa ganitong paraan, masasanay na siya sa buhay mag-aaral hanggang dumating ang araw na kaya na niyang umuwing mag-isa.

 

Search

Go to top