Sa panahon ng modernisasyon ay kasabay ang paglitaw ng mga makabagong “gadgets” , malaking tulong ang naibibgay nito sa ating buhay. Maraming bagay ang naitutulong nito

:

  1. Ang mga gadgets ay nagbibigay ng effectiveness sa ating trabaho
  2. Nagbibigay ng lkaligayahan sa Ang paggamit ng web cam,at iba pang video ay nagbibigay daan upang magkita ang mga myembro ng pamilya at mga kaibigan . Hindi na magiging problema ang layo o distansya
  1. Ginagawang oompact ang mga bagay bagay
  1. Ang mga gadgets ay nakakatulong upang makatipid ng espasyo
  1. Tulad ng cellphones, ipods,music systems and video games .. ang mga ito ay nagbibigay ng kaiyahan sa mga tao.
  1. Sabi nga.. lahat ng sobra ay masama kya marami man maituloong ang mga gadgets na ito dapat rin natin malaman ang limitasyon ng paggamit nito.

Search

Go to top