“SAPAGKAT, isa nang matandang kaugalian at tradisyon ang pagdaraos ng Kapistahan ng bayan ng Orion na ipinagdiriwang tuwing ika-7 hanggang ika-9 ng Mayo, taon-taon;

                “SAPAGKAT, upang ang kapistahan ay maging makulay at matagumpay, katungkulan ng mga namumuno na bigyan ang mga mamamayan ng mga masasayang panoorin at iba pang bagay na nakaaliw at ang layuning ito ay nangangailangan ng malaking pondo;

Download Document

 

By:

Website | + posts