“SAPAGKAT, isa nang matandang kaugalian at trdisyon ang pagdaraos ng Kapistahan ng bayan ng Orion, na ipinagdiriwang tuwing ika-7 hanggang ika-9 ng Mayo, taun-taon;

                “SAPAGKAT, upang ang Kapistahan ay maging makulay at matagumpay, katungkulan ng mga namumuno na bigyan ang mga mamamayan ng mga masasayang panoorin at iba pang bagay na nakakaaliw at ang layuning ito ay nangangailangan ng malaking pondo;

                “SAPAGKAT, batay sa Pampanguluhang Kautusan Blg. 449, itinakda sa bawat bayan na binibigyan ng karapatan ang mga pamunuan na magdaos ng PINTAKASI OPISYAL tuwing sasapit ang kapistahan upang makalikom ng pondo na magagamit sa kapakanan at kabutihan ng bayan;

                KAYA’T DAHIL DITO, sa mungkahi ni Kagawad Roberto V. Fernandez na siyang Pangulo ng Katipunan ng mga Punong Barangay at pinangalawahan ni Kagawad Alfredo Q. Roxas, ay

Download Documents

By:

Website | + posts