“SAPAGKAT, dumulog sa harapang ito ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Orion, Bataan, ang Sangguniang Barangay ng Sabatan upang humiling sa kinakaukulan ng karagdagang tubo ng tubig upang matugunan nila ang pangangailangan ng mga mamamayan ng nasabing barangay sa tubig;

                “SAPAGKAT, ang Barangay ng Sabatan ay malaon nang nakapagpatayo ng tangke ng tubig sa tulong ng Ministry of Public Works & highways at ang malaking bahagi ng naturang barangay ay tinutustusan na ng waterworks system subalit mayroon pa ring malaking bahagi ng Sabatan ang hindi naaabot ng supply nito kung kaya kailangang matugunan ang suliraning ito sa pamamagitan ng paglalagay ng karagdagang tubo;

Download Document

By:

Website | + posts