“SAPAGKAT, ang yumaong VICTORIA LLAMZON, ang butihing ina ng Punong Bayan ng Orion, Bataan, Kgg. Gabriel L. Manrique, noong nabubuhay pa ay kinamalasan na ng kakaibang sipag, pagsinop at pagtitiyaga sa hanapbuhay;

                “SAPAGKAT, dahil sa kanyang mga katangiang ito, naitaguyod niya ang kapakanan ng kanyang mga anak at nasubaybayan nito ang kanilang pag-aaral hanggang sa ang kanyang mga anak ay magsipagtapos at maging matagumpay sa kani-kanilang piniling propesyon;

                “SAPAGKAT, dagdag pa sa kanyang kasipagan, tiyaga at kasinupan, ang yumaong Victoria Llamzon ay naging mabuting kaibigan at kapitbahay at lagging nakahandang tumulong sa mga nangangailangang lumalapit sa kanya na siyang maging halimbawa ng kanyang mga anak upang makapaglingkod sa kanilang kapwa ng tapat;

                “SAPAGKAT, karapat-dapat lamang na bigyan ng pagpapahalaga ang alaalang naiwan ng yumaong Victoria Llamzon upang siyang maging gabay at inspirasyon ng henerasyong darating;

Download Documents

By:

Website | + posts