“SAPAGKAT, sa patuloy na pagtaas ng kuryenteng nakukunsumo ng ORION WATERWORKS SYSTEM, ang operasyon nito ay maaaring hindi maipagpatuloy sa dahilang malaon na itong nalulugi at ito ay naipagpapatuloy lamang sa pagbibigay ng tubig sa mga kasapi sa pamamagitan ng tulong na salapi na nanggagaling sa kabang-bayan ng Pamahalaang Bayan ng Orion, Bataan;

                “SAPAGKAT, ang paglalaan ng tulong na salapi para sa naturang waterworks system ay hindi na maisasabalikat ng Pamahalaang Bayan sa dahilang maraming pananagutan ito;

Download Document

 

By:

Website | + posts