“SAPAGKAT, idinulog ng Sangguniang Barangay ng Sto. Domingo, sa pamamagitan ng Pansamantalang Punong Barangay, G. Domingo Villegas, ang pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Orion, Bataan, ang kalagayan ng Paaralaang Elementarya ng Sto. Domingo;

                “SAPAGKAT, ilang gusali sa naturang paaralan ang nangangailangan ng pagsasaayos (repair) upang madulutan naman ang mga mag-aaral ng mahusay at masinop na kapaligiran sa kanilang pagpasok at pag-aaral;

                “SAPAGKAT, hindi lamang ang mga kabataan ang makikinabang sa gagawing pagpapaayos sa mga gusali, pati na ang mga guro ay magkakaroon ng magandang pananaw sa kanilang pagtuturo na siyang magbibigay ng ibayong pakinabang sa mga mag-aaral;

                KAYA’T DAHIL DITO, sa mungkahi ni Kagawad Peter T. Seeckts na pinangalawahan ni Kagawad Rafael M. Reyes, ay

Download Documents

By:

Website | + posts