“SAPAGKAT, ang mga pangunahing hanapbuhay sa bayan ng Orion ay pagsasaka at pangingisda sa dahilang ang Orion ay isang agrikultural na lugar s pagkakaroon nito ng dagat at mga sakahing bukid;

                “SAPAGKAT, malaking kayamanan ang ibinibigay ng karagatan sa mga mangingisdang naninirahan sa bayang ito at malaking kita rin ang naisasampa nito sa kabang-bayan ng Orion;

                “SAPAGKAT, upang

Download Document

By:

Website | + posts