ISANG RESOLUSYONG NAGPAPATIBAY SA PAGGALANG O PAGKILALA SA MGA HAKBANG NG NAKARAANG ADMINISTRASYON NG PAMAHALAANG BAYAN NG ORION, BATAAN, SA BAGONG PALENGKE

 

                “SAPAGKAT, tinalakay sa mga kapulungan ng Sangguniang Bayan ng Orion, Bataan, ang tungkol sa pagkakagawad (award) ng mga puwesto sa bagong palengke ng nakaraang administrasyon ng pamahalaang bayan dahil na rin sa mga reklamong ipinararating ng mga hindi nabigyan ng puwesto rito;

                Download Document

By:

Website | + posts