“SAPAGKAT, iniharap sa pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Orion, Bataan, ngayong Nobyembre 4, 1985, ang Kapasiyahan Blg. 02 s. 1985 na pinagtibay sa pinagsamang pulong ng Sangguniang Barangay ng Gen. Lim at Samahan ng mga Magulang at Guro ng Paaralang Elementarya ng Kaput;

                “SAPAGKAT, sang-ayon sa naturang Kapasiyahan, nararapat lamang na ang pangalan ng Paaralang Elementarya ng Kaput ay palitan na ng Paaralang Elementarya ng General Lim upang maayos sa pangalan ng barangay;

                “SAPAGKAT, ang gagawing pagpapalit ng pangalan ay minarapat upang ang kaguluhan at kamaliang bunga ng pagkalito ng mga taong nagnanais bumisita sa paaralan o magmasid at tumulong ay mabigyan ng lunas;

                KAYA’T DAHIL DITO, sa mungkahi ni Kagawad Teodoro T. Catalan na buong pagkakaisang pinangalawahan ng iba pang Kagawad na dumalo, ay

Download Documents

By:

Website | + posts