SAPAGKAT, ang pagdami ng mga sasakyan sa isang pamayanan ay tanda lamang ng malaking pagsulong sa kaunlaran ng bayan at malaganap ang kabuhayan ng mga mamamayan;

 

            SAPAGKAT, ang isa sa mabilis na pagdami ng sasakyan sa bayang ito ay ang TRICYCLE na isang hanap-buhay na malinis at marangal na lubhang nakatulong sa kabuhayan ng maliliit na mga mamamayan;

 

Download Document

By:

Website | + posts