SAPAGKAT, ang bayan ng Orion ay patuloy ang pagdami ng bilang ng mga mamamayan sa bawat taon na ang 95% na ito ay pawang mga mahihirap na buhay at walang sariling lupang tirahan;

 

            SAPAGKAT, ang isa sa layunin ng Bagong Lipunan ay mabigyan ng lupa ang mga taong walang lupa na sa ngayon ay mahigpit na ipinatutupad ng kasalukuyang administrascion ng Pamahalaang Bayan ng Orion;

 

Download Document

By:

Website | + posts