SAPAGKAT, sa Baranngay Wawa ng bayang ito ay mayroong Reclamation Area na tinaguriang PAGASA VILLAGE na isang pambayang proyekto na isinagawa ng Punong Bayan Gabriel L. manrique sa pakikipagtulungan ng mga Kagawad ng Sangguniang Bayan;

 

            SAPAGKAT, ang nasabing Reclamation Area ay hinati sa dalawang lote, na ang Unang Lote (Lot 1) ay binubuo ng nakatayong Palengke, Pablo Roman Elementary School, Slaughterhouse, playground, Waterworks System, Multi-Purpose Building, Orion Working Youth Center Building at ang tumubuong lupa na sa ngayon ay pinaninirahan ng mga tao at ang Iaklawang Lote (Lot 2) ay yaong ginawang subdivision na pinaghati-hati sa mga tao na kanilang pinatambakan sa sarili nilang gastos na sa ngayon ay pinagtatayuan nila ng bahay;

 

Download Document

By:

Website | + posts