SAPAGKAT, batay sa Kapasiyahan Blg. 6 serye 1979, ay tinanggap ng Sangguniang Bayan ang lahat ng donasyong daan at plaza (Open Space) ng Mel-Luz Subdivision alinsunod sa probisyon ng Pampanguluhang Kautusan Blg. 1216;

 

            SAPAGKAT, ang nasabing pagkakatanggap ay batay rin sa mga ebidensiyang document ibinigay ng National Housing Authority (NHA), Ministri ng Pagawaing Bayan, Ministri ng Pamahalaang Lokal , Tanggapan ng Inhenyero Probinsiyal, Punong Lalawigan at Affidavit ng mga naninirahan sa nasabing Subdivision, na nagpapatunay ng pagkakaayos at pagkakaunlad ng subdivision at handang ipagkaloob ang mga daan at plaza sa Pamahalaang Bayan ng Orion;

 

Download Document

By:

Website | + posts