, hinarap ng Sangguniang Bayan na sa ngayon ay nagpupulong ang BARANGAY KAUTUSAN BLG. 5, serye 1981, ng Sangguniang Barangay ng Wawa, bayang ito, na nagsasaad ng gaya ng sumusunod: KAUTUSANG NAGTATAKDA NG “CURFEW HOUR” NA MAGMUMULA SA IKA-10:00 NG GABI HANGGANG IKA-4:00 NG UMAGA SA SITIO PAGASA, BARANGAY WAWA, ORION, BATAAN;

 

            SAPAGKAT, matapos ng masusing pag-uusap ng mga Kagawad ng Sangguniang Bayan ay napag-alaman ang nasabing Barangay Kautusan Blg. 5 ay makatarungan lamang na dapat ipatupad sa ikatatahimik at ikaaayos ng nasbing Barangay;

 

 

Download Document

By:

Website | + posts