SAPAGKAT, sapul ng buksan ang Roman Superhighway ay naging simula na maging daanan ng mga naglalakihang mabibigat na sasakyan ang mga Feeder Roads at Daang Probensiyal upang magsipasok sa kabayanan ng bayan ng Orion;

 

            SAPAGKAT, ang bigat ng mga naglalakihan at mabibigat na sasakyang ito tulad ng Dump Trucks, trailers at truck ng buhangin ay hindi kaya ng mga Feeders Roads at Daang Provincial na anging dahilan ng pagkasira ng mga daang nabanggit;

 

 

 

Download Document

By:

Website | + posts