ISANG RESOLUSYONG NAGPAPAHAYAG NG HINDI PAG-AKSIYON NG SANGGUNIANG BAYAN NG ORION, BATAAN, SA KAHILINGAN NG SANGGUNIANG BARANGAY NG WAKAS TUNGKOL SA PAGBABAGO NG MGA HANGGANAN NG BARANGAY

 

                “SAPAGKAT, iniharap ng Sangguniang Barangay ng Wakas, Orion, Bataan, ang kanilang Kapasiyahan Blg. 01-92 na humihiling na mabago ang mga hangganan ng Wakas;

                “SAPAGKAT, ipinarating ni Kgg. Nelson Rodriguez, Tagapaganap sa Committee on Barangay Affairs, sa Sangguniang Barangay ng Wakas, na nasasaad sa Implementing Rules & Regulations ng Local Government Code ng 1991 na kailangang may maiharap na dokumento ang pamunuan ng barangay na nagpetisyon na magpapatibay sa kanilang habol at ang sanggunian ay binigyan ng labinlimang araw upang maisumite ang mga kailangang papeles;

                Download Document

By:

Website | + posts