“SAPAGKAT, iniharap sa pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Orion, Bataan, ngayong ika-16 ng Abril, 1984, ang kahilingang ng Sangguniang Barangay ng Daan Pare para sa karagdagang tubo ng tubig upang matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan ng barangay ng Daan Pare sa tubig;

                “SAPAGKAT, ang Barangay ng Daan Pare ay malaon nang nakapagpatayo ng sariling watertank at ang Daan Pare Waterworks System ay matagal nang tinutustusan ang pangangailangan na ito ng mga naninirahan dito sa Barangay ng Daan Pare;

Download Document

 

By:

Website | + posts