ISANG ORDINANSANG PAMBAYAN NA NAGBABAWAL SA PAMAMAHAYAG, PAGPAPALAGANAP, PANGANGARAL, AT PAGDODOKTRINA NG ANUMANG RELIHIYON O SEKTA NG RELIHIYON SA LOOB AT BAKURAN NG PAMILIHANG BAYAN NG ORION, BATAAN


Download Document

By:

Website | + posts