Mapagmahal at mapag-arugang magulang
Maituturing higit pa sa kayamanan
Si Nanay na laging handa ng dumamay
Si Tatay na tagapagtaguyod si Ate, si Kuya at bunso
Pamilyang pinagbuklod, anomang unos ang dumating
Laging nagtitiwala sa Diyos na may lalang.

Pamilya, sa atin ay mahalaga
Humubog, pumanday sa ating pagkatao
Ang pangaral ni ama ang paggabay ni ina
Sa aming mga anak ay ipinamana
Mawala man sila’y hindi mabibigo
Pagka’t kabutihang-asal na ipinamana’y
Taglay namin lumipas man ang panahon.

Julie Q. Rodriguez|Teacher II|City of Balanga High School|Balanga City, Bataan
+ posts