“Mas malaki ang sahod, mas maganda ang benepisyo” ilan lamang sa mga katagang kanilang sinasabi upang ikaw ay mahikayat na makipagsapalaran at magtrabaho sa ibang bansa.


Ang pagiging isang guro ay isa sa mga pinakamarangal at maipagmamalaking propesyon saang dako man ng mundo. Bilang isang titser sa isang pampublikong paaralan masasabi ko na hindi madali ang aming sinumpaang tungkulin ngunit ang kapalit naman nito ay ang lubos na kagalakan ng aming mga puso, lalo na kung mapatutong bumasa at sumulat ang mga bata, maibahagi ang mga kaalaman at karanasan sa mga mag-aaral na siyang magiging gabay at sandata nila sa hamon ng panahon sa kanilang hinaharap.


Sa kasalukuyang panahon maraming mga guro sa mga pampublikong paaralan ang nagbibitiw sa kanilang sinumpaang tungkulin. Sila’y nangingibang bayan at mas pinipiling makipagsapalaran at subukin ang kakaibang pamumuhay at pagtuturo sa mga dayuhang bansa. Ngunit, hindi natin sila masisisi kung sila ma’ y naghahangad lamang nang mabuti para sa kanilang mga sarili at sariling pamilya.
Walang masamang maghangad ng mga bagay na makabubuti sa ating mga sarili lalo na’t para naman ito sa kinabukasan ng buong pamilya. Dapat lamang na maging handa sa lahat ng mga pagsubok na iyong kahaharapin sa pangingibang bansa. Dapat nating alamin ang mga positibo at negatibong epekto ng pakikipagsapalaran sa ibang bansa.

Arriane G. Guzman | Teacher I | Cupang Integrated School
+ posts