Huwag kang mag-alala
Alam ng Diyos, ang lahat ay may tamang panahon
Hayaang panahon ay lumipas
Hayaang pumayapa ang unos
Hayaang ang Dakilang Lumikha ay magpasya
Kayo nga ba ang nakatadhana?

Julie Q. Rodriguez|Teacher II|City of Balanga High School|Balanga City, Bataan
+ posts