Ang kabataan ay itinuturing na mahalagang bahagi ng populasyon ng isang bansa sapagkat sila ang hinaharap ng bansa at magbibigay ng kontribusyon sa lipunan at ekonomiya sa hinaharap. Isang panahon ng buhay na karaniwang kinabibilangan ng mga tao sa pagitan ng pag-aaral at paghahanap ng kanilang lugar sa lipunan. Sa paglipas ng panahon, matinding pagbabago ang naranasan ng mga kabataan sa Pilipinas.

Ang mga kabataan noon ay karaniwang nakatira sa mga probinsya at malalayong lugar, kung saan ang buhay ay mas tahimik at nakatuon sa mga tradisyonal na gawain tulad ng pagsasaka, pagmamaniobra ng hayop, at paggawa ng mga lokal na produkto.Ang mga teknolohiyang tulad ng telebisyon at radyo ang pangunahing mapaglibangan at pinagkukunan ng impormasyon, na nagdudulot ng limitadong konektibidad sa mga pangyayari at kultura sa labas ng kanilang lugar.Ang mga paaralan ay karaniwang limitado sa basic na pasilidad at materyales, at ang edukasyon ay nakatuon sa mga pangunahing asignatura at praktikal na mga kasanayan.

Ang mga kabataan ngayon ay nahaharap sa makabagong teknolohiya at digital na mundo, kung saan ang social media, internet, at mga mobile device ay bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Dahil sa teknolohiya, ang mga kabataan ngayon ay may malawak na access sa global na kultura, musika, at mga pangyayari, na nagbubukas ng mga bagong oportunidad at pananaw.Ang mga modernong paaralan ay may mga state-of-the-art na pasilidad, digital na teknolohiya sa pagtuturo, at mga kurikulum na naaayon sa pangangailangan ng globalisadong ekonomiya.

Habang ang kabataan noon ay nakatuon sa pamilya at lokal na komunidad, ang kabataan ngayon ay mas nakikipag-ugnayan sa global na mundo at may mas malawak na pananaw sa mga isyu sa lipunan at environment. Sa kabila ng mga pagbabago, pareho pa rin ang layunin ng mga kabataan noon at ngayon na makamit ang kanilang mga pangarap at makatulong sa kanilang pamilya at komunidad.

Ang labis na paggamit ng social media at internet ay maaaring magdulot ng mental at pisikal na epekto tulad ng pagkakaroon ng anxiety at pagkabalisa. Ang competitive na global na ekonomiya ay nagdadala ng mga hamon sa paghahanap ng trabaho at pagtatagumpay sa mga kabataan ngayon, na nangangailangan ng mas mataas na antas ng kasanayan at kaalaman.

Mahalaga pa rin ang pagpapahalaga at pagpapanatili sa mga lokal na kultura at tradisyon sa kabila ng pag-unlad ng modernisasyon at globalisasyon. Ang pagbibigay ng edukasyon at training sa mga kabataan para sa modernong trabaho at pagsusumikap sa mga pangarap ay mahalaga upang makamit ang kanilang potensyal at magtagumpay sa hinaharap.

Sa kabuuan, ang paghahambing sa kabataan noon at kabataan ngayon ay nagpapakita ng mga pagbabago at patuloy na pag-unlad sa kanilang karanasan at pananaw sa mundo. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pagkakaiba at pagkakapareho, maaaring magkaroon ng mas maunlad na mga hakbang patungo sa pagtugon sa mga hamon at pagkakaloob ng mga oportunidad para sa susunod na henerasyon ng kabataan.

Marienell A. Sarmiento | Teacher I | Bagong Silang Elem, School | Balanga City Bataan
+ posts