Image
Kahirapan, problema sa pamilya,kalayuan sa eskwelahan, kawalan ng interes sa pag-aaral . . . ilan lamang ang mga ito sa mga dahilan kung bakit taun-taon dumarami ang mga kabataang hindi nakatatapos ng pag-aaral.

Bunga nito, isinilang ang Alternative Learning System (ALS) na  dating “Non-Formal Education,”na naglalayong matulungan  ang sa mga Pilipino, lalo na sa mga mahihirap at hindi maabot ng paaralan.  Ang Alternative Learning System ang naging katulong ng Pormal na paaaralan  sa elementarya at sekundarya upang mabigyan ng sapat na edukasyon ang ating mga kabataan na maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay at maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng komunidad na kanyang kinabibilangan. 

Nagbibigay ang Alternative Learning System ng libreng pag-aaral sa ibat-ibang kurso na maaring magamit upang magkaroon ng hanapbuhay ang bawat Pilipino.  Napakarami na ng nagsipagtapos sa libreng pag-aaral na ito sa mga kursong pagkukulot, pananahi, paggawa ng mga sabon at pabango atbp.  May mga teknikal na kurso rin gaya ng electrician, welding, electronics atbp.

Sa ngayon ang ALS ay nakasentro sa “literacy”  na kung saan ang libreng pag-aaral ay ibinibigay sa mga hindi nakatapos ng elementarya  at sekundarya na nagnanais na magkaroon ng sertipikasyon ng pagtatapos sa mga nasabing lebel.  Ang isang mag-aaral ay maaaring pumasok sa oras na kung saan siya ay libre sa lahat ng kanyang gawain.  Maaari ring gawing “tutorial” ang paraan ng pagtuturo kung nagtatrabaho ang mag-aaral.  Ang pag-aaral ay isinasagawa sa pinakamalapit na lugar sa mga estudyante. Maaaring ito ay sa barangay hall, sa ilalim ng puno o kaya’y sa kubo.  Mayroong mga  “modules” na babasahin at sasagutan ng mga mag-aaral.  Ang pagkakataong ibinibigay ng ALS ay bukas sa lahat mahirap man o mayaman, bata man o matanda.

Nakakatuwang tingnan na kung minsan sa isang klase ng ALS magkaklase ang anak at magulang, ang apo at ang lolo o lola.  Nagiging katulong pa ang mga kabataang mag-aaral upang matulungan ang mga matatanda kayat nabubuo ang magandang samahan, respesto  at pagmamalasakit sa isat-isa.
Sa ngayon marami na ang mga “Out-of-School-Youths” ang maluwalhating nakatapos sa libreng paklase ng ALS at matagumpay na nakapasa sa ALS A&E Test.  Marami ang nabigyan ng pagkakataong makapasok at makatapos sa “TESDA” na kung saan nagamit nila ang kanilang mga natutuhan dito sa paghahanapbuhay sa ibang bansa.  Marami na rin ang nag-aaral sa kolehiyo at ang iba’y matagumpay na nakatapos na ng apat na taong kurso.  Ang iba’y nagbukas ng sarili nilang negosyo katulad ng pagtitinda ng sabon, pabango atbp.  Malaki ang naitulong ng mga kaalamang nakuha nila mula sa mga “Livelihood classes” ng ALS.

Sa lalawigan ng Bataan nagsimula ang malawakang pagtatapos sa mga nakapasa ng ALS A&E Test noong nakaraang taon sa Bulwagan ng Bayan sa Kapitolyo, Balanga.  May kabuuang 195 ang nagtapos sa elementarya  at sekundarya.

Ngayong taong  ito muling  nagkakaroon ng “graduation” ang Alternative Learning System.   Ginanap  ito sa Tomas Pinpin Memorial Elementary School sa Abucay, Bataan noong  Mayo 14, 2009.   227 ang magsisipagtapos sa sekundarya at 5 sa elementarya na may kabuuang 232.

Sa tulong ng Alternative Learning System, inaasahang wala ng Pilipino ang  tatawaging mangmang o “illiterate.”  Lahat  ay makapag-aaral na,  anuman ang estado sa buhay,  saan mang lugar sa bansa.
Taun-taon napakaming mga Pilipino ang nababago ang buhay.  Napakarami ang nagiging produktibong mamamayan, mga mamamayang inaasahan ng bansang Pilipinas tungo sa maunlad na hinaharap.

By: Criselda P. Cruz

Website | + posts