Ang pag-aaral ay dapat asikasuhin.Upang pangarap ay iyong marating.

Isang hagdan na iyong tatahakin

Tungo sa tuktok ng mithiin

 Sa pag-aaral kailangang magsikap.Kailangang magtiis sa lahat ng hirap

Upang minimithing pangarap

Ng iyong magulang ay matupad.

 Ang mga magulang ay handing magtiis

Pag-aaral lamang ay iyong makamit

Dahil edukasyon lang ang magiging sandigan

Sa pagkakaroon mo ng ,agandang kinabukasan

By: Ms. Marivic M. Bagtas | Teacher III | Sto. Domingo Elementary School

Website | + posts