Pagtilaok ng manok , mata niya’y mulat na

Kailangang gampanan tungkulin sa pamilya

Magluluto maglilinis , madaliang maglalaba

Di na mag – aalmusal umabot lang sa eskwela

Sa paaralan maaga pa’y naroon na

Maghahanda ng tsart at gawain sa pisara

Pagdating ng bata ,lahat ay ayos na

Pati  araling ibabahagi nya

Pagkain sa tanghali , sya’y nagmamadali

Gawain para bukas kailangang mayari

Pagtunog ng bell  sarili’y aayusin

Ituturo naman panghapong aralin

Sa oras ng uwian sya’y maiiwan

Mga batang di nakaunawa , kanya pang tuturuan

Hahasain sa pagbasa , pagbilang at pantigan

Upang sa klase kaya niyang makipagsabayan

Pag-uwi sa bahay pagod na katawan

Bahagyang ipapahing habang pinag-iisipan

Ihahandang pagkain para sa hapunan

Nang sariling pamilya , kanya naming mapaglingkuran

By: Ms. Rosario T. Rodrigo | Teacher III

Website | + posts