Sadyang mahirap kumuha ng propesyon na kung saan ang pagmamahal, tiyaga atDedikasyon ay buong-buo mong maibigay.

Nangangailangan ng masusing pag-aaral, matamang pagninilay, ano nga ba ang angkop  at naayon sa ating kakayahan na kung saan isang taon ay magiging matagumpay

Marami sa ngayon, ang kumukuha ng propesyong pagkaguro. Npakasarap sambitin angkatagang ang propesyon ko ay maging matagumpay na guro sa pagdating ng panahon.

Naaalala ko tuloy ang isang maikling karanasan ko noong ako ay nasa kolehiyo pa wikang isang propesor ay gfanito ..’’If you work, You have to give your 100% in everything you do;he said, talent is not enough to proceed in life, one must have the passion and determination to do the work, and do it too the right way.’’ Kasi ano mang effort ang gawin mo, kung hindi namantama ang paraan, it`s an empty victory.

Sa sinabi niyang ito, tumimo saisip ko at puso ko na tama ang sinabi niya, ngayon koNapatotohanan at nabigyan ng katwiran, masarap ang magtrabaho na kung saan ang nagigingBunga ay mga kabataang bubuo at huhubog ng isang lipunang makatao, makbansa at Makalikasan.

By: Ms. Socorro P. Siton | Lamao, Limay, Bataan

Website | + posts