Sadyang mahirap kumuha ng propesyon na kung saan ang pagmamahal,tiyaga at didekasyon ay buong-buo mong maibigay.Nangangailangan ng masusing pag-aaral,matamaang pagninilay,ano nga ba ang angkop na naayon sa ating kakayahan na kung saan ang isang taon ay magiging matagumpay.

Marami sa ngayon,ang kumukuha ng propesyonng pagkaguro.Napakasarap sambitin ang katagang ang propesyon ko ay maging matagumpay sa pagdating ng panahon.

Naalala ko tuloy ang isang maikling karanasan ko noong ako ay nasa kolehiyo pa wikang isang propesor ay ganito..”if you work, You have to give your 100% in everything you do.he said,talent is not enough to successed in life,one must have the passion and determination to do the work and do it  too right away.”Kasi ano mang effort ang gawin mo,kung hindi naman tama ang paraan, its an empty victory.

Sa sinabi nyang ito,tumino sa isip ko at puso na tama na ang sinabi niya,ngayon ko napatotohanan at nabigyang ng katwiran,masarap ang magtrabaho na kung saan ang nagiging bunga ay mga kabataang bubuo at huhubog ng isang lipunang makatao,makabansa at makakalikasan.

By: Mrs. Estrellita Espiritu | Lamao,Limay,Bataan

Website | + posts