Ang GURO ay gabay

Ilaw ng aking buhay

Upang ako’y maging matatag

Upang ang buhay ko’y umunlad

 

Ang GURO ay dapat mahalin;

Ang GURO ay dapat purihin

Upang sa daan ng katotohanan

Patuloy tayong ilawan at gabayan

 

Yan ang aking pananaw

Noong musmos pa ang isipan

Ngayong ako na ay isang GURO,

GURO pala’y dapat dapat maging huwaran.

By: Ms. Marivic M. Bagtas | Teacher III | Sto. Domingo Elementary School

Website | + posts