Isang magandang paaralan

Sto.Domingo ang pangalan

Doon matatagpuan

Masisipag na kabataan.

 

Masisipag na mga guro

Ang sa ami’y nagtuturo

Hindi kami pinababayaan

Lagi kaming ginagabayan.

 

Ang aming kapaligiran

Kung iyong pagmamasdan

Mga puno at halaman

Makikita kahit saan.

 

Sa paaralang ito,dito kami

Natututo

Magagandang asal at pagsasabi ng

Totoo

Mahal ng kahit sino

Pagkat pangalawang tahanan na

Namin ito.

 

Mga bata,paaralan natin ay alagaan

Pananatilihing malinis ang kapaligiran

Huwag magtapon ng basura kung

Saan-saan

Project Pulot laging isakatuparan.

 

Kung lahat ng ito ay inyong susundin

Paaralan natin ay gaganda rin

Ito ang tunay na yaman natin

Paaralang Sto.Domingo,dyan ako

Nanggaling.

By: Ms. Marivic M. Bagtas | Teacher III | Sto. Domingo Elementary School

Website | + posts