Sa paglalakbay ng mga mag-aaral sa mundo ng edukasyon, hindi maaaring mawala ang papel ng panitikang Filipino. Ito ang tinatawag na “puso” ng ating kultura, naglalarawan ng ating mga tradisyon, pangarap, at mga pagsubok bilang isang bansa. Sa bawat pahina ng ating panitikan, matatagpuan ang mga kwento ng ating mga ninuno, ang kabayanihan ng ating mga bayani, at ang hibla ng ating kultura na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan.

Sa loob ng silid-aralan, ang pag-aaral ng panitikang Filipino ay hindi lamang tungkol sa pag-unawa sa mga likha ng mga kilalang manunulat tulad nina Jose Rizal, Francisco Balagtas, at Nick Joaquin. Ito rin ay tungkol sa pagkilala sa sariling pagkakakilanlan, pagpapahalaga sa kultura, at pag-unlad ng kritikal na pag-iisip at pakikisangkot ng mga mag-aaral sa lipunan.

Ang panitikang Filipino ay hindi lamang isang asignatura sa kurikulum kundi isang daan patungo sa pagpapalalim ng pag-unawa sa ating kasaysayan, lipunan, at kultura. Sa pamamagitan ng pagbasa, pag-aanalisa, at pagsusuri ng mga akdang Filipino, nahuhubog ang pagiging mapanuri, mapanagutan, at maka-bayan ng mga mag-aaral.

Mahalaga rin ang papel ng panitikang Filipino sa paghubog ng pagkatao at pagpapalakas ng pagpapahalaga sa wika. Sa pagbabasa at pagsusuri ng mga akda sa Filipino, nahuhulma ang kasanayan sa pagpapahayag at pagpapahalaga sa tamang paggamit ng ating wika. Ito ay nagbubukas ng mga pintuan patungo sa mas malalim na pag-unawa at pakikisangkot sa sariling kultura at lipunan.

Subalit, sa kabila ng kahalagahan ng panitikang Filipino, hinaharap ito ng ilang mga hamon sa kasalukuyang panahon. Sa pagdami ng mga modernong paraan ng komunikasyon at libangan, tila ba ang interes ng kabataan sa panitikang Filipino ay unti-unting naluluma. Ang hamon ngayon ay paano muling mabuhay ang pagmamahal sa sariling panitikan at kultura sa gitna ng pagyakap sa teknolohiya at globalisasyon. Sa kabuuan, ang panitikang Filipino ay hindi lamang isang bahagi ng ating kurikulum kundi isang bahagi ng ating pagkakakilanlan at pagka-Filipino. Ito ay isang daan patungo sa pagpapalalim ng pag-unawa sa ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansa. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga at pag-aaral ng panitikang Filipino, nagiging mga responsableng mamamayan tayo na may pagmamahal sa bayan at sa ating sariling wika at k

Lisa R. Gemina|Teacher II| City of Balanga National High School-Senior High School|Balanga,Bataan
+ posts