Sa pagdating ng makabagong panahon, ang panahon na ating tinatamasa sa ngayon, tila ba ang wika ay isa sa mga sektor na patuloy na sumasailalim sa malalim na pagbabago. Sa gitna ng paglaganap ng globalisasyon at teknolohiya, may mga tanong at hamon na kinakaharap ang Wikang Filipino tungo sa pagpapalakas ng ating pagkatao, pagkakakilanlan, at pagkakaisa bilang isang bansa.Ang Wikang Filipino, na nagsisilbing tahanan ng ating kultura at kaugalian, ay patuloy na nilalapastangan sa iba’t ibang aspeto ng modernisasyon. Sa pagdami ng banyagang wika na umiiral sa mga larangan tulad ng negosyo, teknolohiya at midya, marami ang nag-aalinlangan sa kakayahan ng Wikang Filipino na manatiling nakaugnay at napapanahon.Subalit, sa kabila ng mga hamong ito, hindi dapat balewalain ang halaga ng Wikang Filipino sa makabagong panahon. Sa pagtataguyod ng Wikang Filipino, hindi lamang natin pinapalakas ang ating pagkakakilanlan bilang Pilipino, ngunit binibigyan din natin ng pagpapahalaga ang ating kasaysayan, kultura, at pananaw. Ito ay isang paraan ng pagtangkilik sa sariling atin at pagsasabuhay ng diwa ng pagiging tunay na Pilipino.Isa sa mga hamon na kinakaharap ng Wikang Filipino sa makabagong panahon ay ang pagtugon sa mga pangangailangan ng digital age. Sa panahon ng social media, online communication, at digital content, mahalaga ang pag-unlad ng mga bagong terminolohiya at ekspresyon sa Wikang Filipino upang mapanatili itong nakaugnay at napapanahon sa mga kabataang Pilipino.Bukod dito, ang edukasyon ay gumaganap rin ng malaking papel sa pagpapalakas ng Wikang Filipino sa makabagong panahon. Sa mga paaralan at unibersidad, dapat bigyan ng sapat na pansin ang pagtuturo at pagpapahalaga sa Wikang Filipino upang matiyak na ang bawat Pilipinong kabataan ay may sapat na kaalaman at kasanayan sa kanilang sariling wika.Sa huli, mahalaga ang papel ng bawat Pilipino sa pagtataguyod at pagpapalakas ng Wikang Filipino sa makabagong panahon. Sa pamamagitan ng paggamit, pagpapahalaga, at pagtangkilik sa Wikang Filipino, nagiging bahagi tayo ng patuloy na pagpapalaganap at pagpapayaman ng ating wika para sa mga susunod na henerasyon. Sa ganitong paraan, nagiging sandata natin ang ating wika sa pagharap sa mga hamon at pagbabago ng makabagong panahon, at patuloy nating pinapalakas ang diwa ng pagiging tunay na Pilipino sa gitna ng mundong patuloy na nagbabago.    

Lisa R. Gemina|Teacher II| City of Balanga National High School-Senior High School|Balanga,Bataan
+ posts