Ang mga kwentong “Juan Tamad’’ ni Jonalyn Torre, “Si Unggoy at si Pagong’’ ni Boots S.A. Pastor, “Prinsipeng Palaka’’ ni Joel Jover, “Si Langgam at Si Tipaklong’’ ni Alberto Angeles, “Alamat ng Maya’’ ni Norman Jalalain, “Manlolokong Palaka’’ ni Rio Lapuz ay ilan lang sa mga panitikang pambata na isinulat sa Filipino.

Ang pagpapabasa ng mga panitikang Pambata na kagaya nito ay isang mabisang paraan upang ang isang mag –aaral sa elementarya man o sa sekundarya ay madama ang kakayahan ng mga kwentong ito na isinulat sa Filipino na mailipat sa kanila ang ideya ng nilalaman ng kuwento sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga katanungan mula sa kuwento.

Ngunit mas mabisa ang ganitong istratehiya kung ito ay gagamitin sa mga batang nasa unang baitang at ito ay ikinuwento at inilarawan sa Big Books, ang larawan ng mga tauhan at lugar sa pinangyayarihan ng kuwento ay malakas makaakit at makapagbigay ng pag unawa sa nilalaman ng kuwento.

Ito ang dahilan upang isagawa ng mga guro sa mga araling pagbasa at pag unawa ang pagtuturo ng mga kuwento sa pamamagitan ng Big Books. Nakita nila na mabilis ang pagkilala ng mga bata sa mga titik at salita, na nagiging dahilan upang sila ay makabasa ng mabilis at may pagunawa.

By: MR. CLARO TRIA DE CASTRO | Teacher III | Asuncion Consunji Elementary School, , Samal, Bataan (Former Imelda Elementary School)

Website | + posts